Připravím vás na vaši první samostatnou jízdu autem…

Naučím vás řídit soustředěně

a ovládat auto s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních.

Nabízím vám 3 výukové kurzy

vyladěné v délce trvání podle vašich časových možností,

B

3 varianty výukových kurzů výcviku řízení vozidel skupiny B

jsou prakticky vyladěny podle vašich časových možností.

Docházejte na společné výukové hodiny do učebny nebo
se vzdělávejte samostatně. Postupně absolvujete praktický výcvik v rozsahu nejméně 28 výukových hodin, zpočátku
na uzpůsobené cvičné ploše, později v běžném dopravním provozu. Vynecháme trenažér a raději společně posílíme vaše sebevědomí potřebné pro řízení skutečného vozidla. A když vám zrovna něco nepůjde, jednoduše si vysvětlíme, na co je potřeba zaměřit více pozornosti. Průběžnou zpětnou vazbou a pozitivním přístupem vás provedu k úspěšnému splnění závěrečné zkoušky a získání řidičského oprávnění.

* Každá započatá opravná zkouška je zpoplatněna — teoretická zkouška 100 Kč / praktická zkouška 400 Kč.

Cena kurzu nezahrnuje správní poplatek za zkoušku.

 

Přiveďte s sebou nového autoškoláka

a získejte v rámci kurzu Školák¹ slevu 500 Kč!

L

Chcete znovu usednout za volant, zdokonalit se v řízení nebo usilujete o navrácení řidičského oprávnění?

Kondiční jízdy jsou vhodné pro vlastníky řidičského oprávnění, kteří z jakéhokoli důvodu neřídili vozidlo delší dobu a potřebují opět nabýt sebevědomí. Vhodné jsou také pro řidiče, kteří si chtějí projet určitou trasu s instruktáží, zdokonalit parkování, vyzkoušet si jízdu v noci, v hustém provozu velkoměsta nebo na dálnici, případně za specifických podmínek daných ročním obdobím.

Proces vrácení řidičského oprávnění je určen řidičům po takzvaném vybodování a po výkonu trestu zákazu řízení.

* Cestovní náklady nad 10 km od Jilemnice jsou zpoplatněny částkou 6 Kč/km.

Jak probíhá

teoretická výuka?

Jak probíhá

praktický výcvik?

Skvěle,

podmínky pro přihlášení do kurzu skupiny B jsou následující:

dosažení 18 let nejdéle v den zkoušky,

řádně vyplněná přihláška a kladný lékařský posudek,

trvalé bydliště na území ČR nebo pobyt delší 6 měsíců,

ostatní obyvatelé EU doloží potvrzení o studiu nebo 
platnou nájemní či pracovní smlouvu.

 

Kurz můžete uhradit v hotovosti při podání přihlášky – jednorázově splacením celé částky, případně zálohou od 1.000 Kč a splátkami od 3.000 Kč bez navýšení, nebo bezhotovostním bankovním převodem celé částky do 14 dnů od zahájení výuky.

Celkovou částku podle aktuálního ceníku je nezbytné uhradit nejpozději 3 dny před závěrečnou zkouškou.

Uvedené ceny za služby jsou konečné a zahrnují kompletní výuku a výcvik, závěrečnou zkoušku a administrativu. Nezahrnují správní poplatek městskému úřadu a poplatek za vydání řidičského průkazu.

Stavte se osobně
nebo u mě zaparkujte e-mail.

Výuka teorie probíhá v učebně každý čtvrtek
od 16 do 18 hodin a také individuálně
po předchozí dohodě.

 

Těším se na viděnou.

Autoškolák

David Marek

606 529 889

david@autoskolak.info

Dolení 282

514 01 Jilemnice

IČO 06898793

Nejsem plátce DPH.